Till samtliga utställare!
To overseas exhibitors - Click here!!!
 
     
  Kontrollera noga sista anmäln.dag och anmäln.adress samt anmälningsavgift och postgironummer under resp rubrik Fyll i din anmälan noga, tänk på att utställaren själv ansvarar för att rätt uppgifter är lämnade!

Hundägaren ska vara medlem i arrangerande klubb.
Medlemskontroll utföres.

Svenskägd hund skall anmälas med svenskt registreringsnummer (gäller även delägd).

Hund får anmälas i endast en (1) klass.


Obs! Det åligger utställare att tillse att hund anmäles i rätt klass med rätt uppgift, för hund som anmäles under felaktiga uppgifter och eller i fel klass kan resultatet komma att annulleras.

Du har väl tagit del av SKK:s Tävlings- och championatbestämmelser 2012
Detta finns på www.skk.se


Klicka här för att ladda ner en PDF med information om hur det går till på en utställning